fbpx

Paket och priser

Hus

Lägenhet

Vanliga frågor

När elbesiktningen är klar sammanställer vi en rapport som beskriver alla punkter som kontrollerades och eventuella brister som hittades i det elektriska systemet. Vi skickar sedan rapporten tillsammans med en offert för att åtgärda eventuella identifierade brister. Allvarliga problem kommer att åtgärdas omedelbart på plats.
Elsäkerhetsverket rekommenderar att man ser över elanläggningen vart tionde år.
Du är själv ansvarig för att elen i din bostad är säker och används på ett säkert sätt. Det gäller oavsett var och hur du bor.

Det kan hända mycket med åren som påverkar elanläggningen negativt. Allvarliga dolda fel kan i värsta fall orsaka brand och sådana fel går endast att lokalisera genom att utföra mätningar i elanläggningen.

Har det renoverats eller monterats hyllor eller TV-fästen på väggar? Då finns risken att kablar kan ha skadats av skruvar. Vi hittar ofta löst åtdragna kablar i elcentralen vilket kan leda till varmgång eller gnistbildning.